Praktické lekárnictvo 2/2013

Bakteriálna rezistencia z pohľadu klinického farmaceuta

PharmDr. Mária Göböová, prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Bakteriálna rezistencia sa stala vážnym problémom v nemocniciach. Je to nielen medicínsky, ale aj ekonomický problém. Najproblematickejšími rezistentnými kmeňmi v nemocničnom prostredí sa stali v súčasnosti meticilín rezistentné stafylokoky (MRSA), Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. Podmienkou racionálneho použitia antibiotík je poznanie problematiky vzniku rezistencie a mikrobiologickej situácie v nemocniciach.

Kľúčové slová: bakteriálna rezistencia, MRSA, ESBL, metalo-betalaktamáza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bacterial resistance from the perspective of a clinical pharmacist

Bacterial resistance has become a serious problem in hospitals. It is not only medical, but also an economic problem. Nowadays the most problematic resistant strains in the hospital are methicillin resistant staphylococci (MRSA), Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. A good knowledge of resistance and microbiological situation in the hospitals is condition for rational antibiotic use.

Keywords: bacterial resistance, MRSA, ESBL, metallo-betalactamase.