Praktické lekárnictvo 3/2017

Akademické tituly farmaceutov: historický prehľad

PharmDr. Tünde Ambrus, PhD.

Článok prináša prehľad o vývoji akademických titulov a profesijných označení farmaceutov. Je zameraný na označovanie absolventov magisterského (pregraduálneho) štúdia farmácie a nadväzujúceho rigorózneho konania. Podrobne sa venuje právnej úprave problematiky v Československu a na Slovensku po roku 1945.

Kľúčové slová: dejiny farmácie, farmaceutické školstvo, farmaceutická fakulta, magisterské štúdium, akademický titul

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Academic degrees of pharmacists: a historical overview

The paper gives an overview of development of the professional academic degrees of pharmacists, with main orientation to the master (pregradual) studies and the rigorous (advanced master´s) qualification. The legislation development is presented in detail of this issue in Czechoslovakia and Slovakia after 1945.

Keywords: history of pharmacy, pharmaceutical education, faculty of pharmacy, master studies, academic degree