Praktické lekárnictvo 4/2017

Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa

MUDr. Hana Kosová, Ph.D.

Problematika zánětů vulvy a pochvy je nejčastější problém, se kterým navštíví žena svého gynekologa.Pochva přestavuje složitý bakteriální ekosystém, který pochvu chrání, v případě narušení tohoto systému se objevují obtíže a nemoc.Onemocnění se svým průběhem, etiologií i léčbou liší také v závislosti na hladině pohlavních hormonů, jejichž hladina významně ovlivňuje právě složení správné poševní mikrobioty.Léčba je mnohými ženami prováděna v režimu samoléčby, kdy většina postižených si zakoupí volně prodejná antimykotika.Ambulantní gynekolog se s mykotickými kolpitidami nesetkává tak často, jak by se zdálo.Může to být právě i možností si zakoupit léky v lékárně bez předpisu, a proto se část pacientek ke gynekologovi vůbec nedostane.Správnějším postupem v prevenci a léčbě počí - najících obtíží se však zdá, že bude posílení správné poševní mikroflóry.Volně jsou proto dostupná vaginální probiotika a prebiotika.V případě, že tato volně dostupná léčba selže, je potřeba svěřit se do rukou gynekologa, který situaci vyhodnotí a nasadí správnou léčbu.

Kľúčové slová: mykotická kolpitis, bakteriální vaginóza, vulvovaginitis, antimykotika, poševní mikrobiota, laktobacily, probiotika, prebiotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OTC drugs to treat infections of the vulva and vagina view of outpatient gynecologist

Inflammation of the vulva and vagina is the most common gynecological problem in outpatient gyncologists.There is a difficult ecosystem of bacterias in vagina, which protects the vagina, but in case of disruption of this system appear difficulties and illness.The disease, the course, etiology and treatment also varies depending on the level of sex hormones whose levels significantly influences the composition of vaginal mikrobionty.Treatment is carried out by many women in the mode of self - treatment, where most of the affected women use antifungal preparations, which can be buied in pharmacies without prescribtion.Common outpatient gynecologist don ´t meet yeast infection as often as it might seem.It could be because of self - treatment of many women.More correct procedure in the prevention and treatment of incipient problems is to used preparations which help correct vaginal bacterias, mainly lactobacilas to grow.Women can buy a lot of vaginal probiotics and prebiotics, in case of typical mycotical discharge to use antimycotics.In the event that this treatment fails, it is necessary to go the gynecologist, who will evaluate the situation and puts the proper treatment.

Keywords: vaginal inflammation, yeast infection, antimycotics, vaginal probiotics, vaginal prebiotics