Praktické lekárnictvo 4/2017

Dojčenie a jeho význam v prevencii infekčných ochorení

PharmDr. Martina Perháčová

Dojčenie poskytuje viacero jedinečných mechanizmov, ktorými chráni zdravie dieťaťa.Ide o ochranu pred mnohými civilizačnými ochoreniami, ktorá má význam pre celkové zdravie dieťaťa a jeho zdravie počas celého života, ako aj o momentálnu ochranu proti baktériám, vírusom a iným patogénom.Dojčenie zároveň poskytuje dieťaťu ochranu pred stresom a vysokými hladinami kortizolu, čím zvyšuje odolnosť dieťaťa proti infekciám.Ochrana dieťaťa dojčením sa začína už pri pití materského mlieka bezprostredne po pôrode a zohráva významnú úlohu aj po prvom roku života, pretože v tomto čase sa dieťa v ešte väčšom rozsahu stretáva s rozličnými infekciami a prostredníctvom dojčenia má možnosť prekonať ich bez toho, aby sa uňho prejavili príznaky ochorenia alebo aby tieto príznaky boli mierne.

Kľúčové slová: dojčenie, laktácia, materské mlieko, riziká umelej výživy, infekčné ochorenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breastfeeding and its importance in the prevention of infectious diseases

Breastfeeding provides several unique mechanisms to protect the baby‘s health.It is protective against many chronic diseases which is important to the overall health of the child and his or her health in life.It also protects the baby against acute infection as well as bacteria, viruses and other pathogens.Breastfeeding helps eliminate stress and lowers cortisol levels, thus increasing the child‘s resistance to infections.Breastfeeding protects the baby as soon as the baby begins to drink milk immediately after birth and plays an important role after the first year of life and onwards, because at this time the child encounters a wide variety of infections, and breastfeeding makes it possible to fight off infectious diseases and / or overcome them without exhibiting symptoms of the disease and if the child does get sick, the symptoms are usually milder than they would otherwise be.

Keywords: breastfeeding, lactation, breastmilk, risks of formula, infectious diseases