Pediatria pre prax 6/2015

Zriedkavý prípad nazálnej obštrukcie u 13-mesačného dieťaťa – kazuistika

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof., MUDr. Lucia Majáková, MUDr. Samuel Kunzo, MUDr. Ivona Klochanová, MUDr. Andrea Jovankovičová

Úvod: Meningokéla je zriedkavá vrodená anomália, ktorá je výsledkom herniácie meningeálnych obalov do nosovej dutiny cez defekt kosti bázy lebky. Kazuistika: 13-mesačné dieťa bolo odoslané na Detskú otorinolaryngologickú kliniku v Bratislave pre približne mesiac trvajúcu obštrukciu nosa, chrápanie a apnoické pauzy. Základným otorinolaryngologickým vyšetrením dieťaťa bol nájdený tumor ľavej strany nosovej dutiny nejasnej etiológie. U dieťaťa sme vykonali CT vyšetrenie nosa a prinosových dutín s kontrastom so záverom cystoidný útvar ľavej strany nosovej dutiny s deštrukciou kosti v mieste lamina cribrosa. Rádiológom bolo vyslovené podozrenie na meningoencefalokélu a odporučené MR vyšetrenie mozgu s kontrastnou látkou, ktoré potvrdilo nazálnu meningokélu vľavo. Dieťa podstúpilo operačné riešenie transnazálnym endoskopickým prístupom. Diskusia: Moderné zobrazovacie metódy ako CT a MRI majú prvoradý význam v diagnostike nazálnej meningoencefalokély. Riešenie tejto anomálie je výlučne chirurgické. V súčasnosti najmodernejšiu techniku predstavujú transnazálne endoskopické prístupy, ktoré majú v porovnaní s kraniálnou kraniotómiou nižšiu morbiditu a menší výskyt komplikácií. Otázkou ostáva vek riešenia tejto anomálie, kde sa názor autorov rozchádza. Záver: Včasná diagnostika a liečba meningoencefalokély je veľmi dôležitá. Riešenie spočíva v chirurgickej liečbe, ktorá za posledné rokyzlepšením techniky, inštrumentária a zručností chirurgov zvýšila úspešnosť transnazálneho endoskopického prístupu. Cestou úspešného manažmentu tejto vrodenej anomálie je interdisciplinárny prístup.

Kľúčové slová: meningokéla, transnazálny endoskopický prístup, duraplastika, moderné zobrazovacie metódy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare case of nasal obstruction in 13-month old child – case report

Introduction: Nasal meningocele, which is usually congenital, is a rare anomaly resulting from meningeal herniation into the nasal cavities through a bone defect in the skull base. Case report: An 13-months old boy was reffered with respiratory disturbance and nasal obstruction to Children Otorhinolaryngology Clinic in Bratislava. Examination showed a cyst-like grayish swelling filling the right nasal cavity imitates nasal polyp. CT scan showed opacity, of fluid like density, filling the right nasal fossa, in contact with a small bony defect in the right cribriform plate. Magnetic resonance ruled out herniated brain parenchyma and enabled diagnosis of meningocele. The patient was operated at the age of 13 months through a transnasal endoscopic approach. Disscussion: Modern imaging (CT scan and MRI) is of paramount importance in the preoperative evaluation of nasal meningocele. Endoscopic endonasal surgery is currently the treatment of choice. Conclusion: Steady progress in instrumentation, technique and skills will increase the feasibility of skull-base surgery using an endonasal approach in the pediatric population.

Keywords: meningocele, endoscopic endonasal surgery, duraplasty, modern imaging.