Pediatria pre prax 1/2018

Zriedkavé chronické pľúcne ochorenie u 17-ročného pacienta – kazuistika

MUDr. Jaroslava Orosová, MUDr. Peter Talarčík, MUDr. Miloš Kuriačka, MUDr. František Strmiska, PhD., MUDr. Jaromír Krbaťa, MUDr. Pavol Omaník, PhD., doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP

Intersticiálne pľúcne choroby (IPCH) predstavujú veľkú, etiologicky rôznorodú skupinu. Vzhľadom na vzácnosť IPCH u detí a tiež pre náročnosť ich porovnávania v rôznych vekových skupinách, bolo vytvorených niekoľko spôsobov ich klasifikácie. V práci publikujeme prípad 17-ročného pacienta s chronickým pľúcnym ochorením „Respiračná bronchiolitída – ochorenie pľúcneho interstícia“ (RB-ILD), ktorého výskyt v tejto vekovej kategórii je mimoriadne vzácny. RB-ILD je ochorením dospelého veku, ktoré sa vyskytuje u silných fajčiarov.

Kľúčové slová: intersticiálne pľúcne choroby, klinický priebeh, laboratórne vyšetrenia, histológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare chronic pulmonary disease in a 17-years-old patient – a case report

Intersticial lung diseases represent a group important in size and diverse in etiology. Given their rare occurence in childhood and the difficulty of comparison within different age groups, several classifications have been proposed. In this article we present a case study of 17 years old patient with „Respiratory bronchiolitis – interstitial lung disease“ (RB-ILD), which is extremely rare in this age group. RB-ILD is typically seen in heavy smokers in adulthood.

Keywords: intersticial lung disease, clinical presentation, laboratory workup, histology