Pediatria pre prax 2/2007

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁMENU LIEKU PEDIATROM

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v sebe vždy nesie riziko chyby. Následkom chyby zdravotníckeho pracovníka spravidla býva väčšie alebo menšie poškodenie zdravia pacienta. V takom prípade nasleduje hľadanie vinníka a prípadné vyvodenie právnej zodpovednosti. Autori sa zaoberajú právnymi aspektmi zodpovednosti za zámenu lieku v ordinácii pediatra.

Kľúčové slová: lekár, právna zodpovednosť, Slovensko, chyby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, farmakoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť