Pediatria pre prax 3/2020

Zmeny v očkovacom kalendári 2020

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Očkovací kalendár pre povinné očkovanie detí a dospelých na rok 2020 sa oproti roku 2019 v zásade nezmenil. Jedinou zmenou je presun termínu druhej dávky očkovania vakcínou proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR). Dlhoročne sa 2. dávka MMR vakcíny podávala v 11. roku života, v roku 2020 sa termín podávania presunul do 5. roku života. Zároveň sa 2. dávka MMR vakcíny ročníkom narodenia 2010 – 2015 bude podávať v 11. roku postupne každý rok. Z toho vyplýva, že 6 rokov sa budú 2. dávkou očkovať dva ročníky detí (v 5. a 11. roku života).