Pediatria pre prax 5/2021

Životné jubileum doc. MUDr. Marty Benedekovej, CSc., dlhoročnej prednostky I. detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave

Vladimír Bzdúch, Tibor Šagát, Ľudmila Podracká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť