Pediatria pre prax 5/2009

Závraty v detskom veku – kazuistika benígneho paroxyzmálneho vertiga

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Autor uvádza kazuistiku dievčaťa s epizodickým vertigom, ktoré sa objavilo v 2. roku života po respiračnom infekte. Odvtedy má rok opakované stavy so zárazom konania, prestane sa hrať, prestane rozprávať, začne plakať, kričí, že sa bojí, nepohne sa z miesta, nechce chodiť. Objektívny nález, ako aj všetky pomocné vyšetrenia boli v norme. Klinický obraz a výsledky vyšetrení svedčia o benígnom paroxyzmálnom vertigu, ktoré je ekvivalentom migrény. Dôležitá je diferenciálna diagnostika a odlíšenie predovšetkým od epileptických záchvatov. Prognóza je priaznivá, ale niektoré deti majú neskôr záchvaty typickej migrény.

Kľúčové slová: vertigo, benígne paroxyzmálne vertigo, migréna, ekvivalent migrény, diferenciálna diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť