Pediatria pre prax 6/2012

Závažná BCG-itída u detí s vrodenou imunodeficienciou

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Jaroslava Orosová, doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Ivana Boďová, PhD., MUDr. Katarína Kadlicová

U detí s kongenitálnou ťažkou kombinovanou imunodeficienciou môže očkovanie vakcínami živými atenuovanými mikroorganizmami, ku ktorým patrí aj Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vakcína, spôsobiť ťažkú až fatálnu infekciu. V súčasnosti je najčastejšie používanou kuratívnou terapiou pre týchto pacientov alogénna transplantácia kostnej drene od príbuzného alebo nepríbuzného darcu. Aj na Slovensku boli v ostatných rokoch úspešne vykonané alogénne transplantácie u detí s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou, ktoré však boli sprevádzané závažnými komplikáciami po BCG vakcinácii. Príznaky BCG infekcie sa totiž u transplantovaných pacientov zvýrazňujú po prihojení darcovho štepu kmeňových krvotvorných buniek, počas imunologickej rekonštitúcie T lymfocytov. Na základe svojich skúseností s protrahovanou a život ohrozujúcou BCG infekciou u pacientov s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou po úspešnej alogénnej transplantácii, autori článku uvítali zmenu v očkovacom kalendári platnú od januára 2012, kde bola povinná BCG vakcinácia zrušená.

Kľúčové slová: ťažká kombinovaná imunodeficiencia, transplantácia kostnej drene, BCG-itída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť