Pediatria pre prax 6/2017

Záněty zevního genitálu u dětí – balanitida, epididymitida, orchitida

MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

Diagnostika a léčba zánětu předkožky je snadná. Většina balanitid ustoupí po koupelích penisu v roztoku s antiseptickými účinky a po lokální aplikaci antibiotické (ATB) masti, nutnost celkového podávání antibiotik je výjimečná. Zánětlivé postižení nadvarlete nebo varlete je nutno odlišit od jiných nejčastějších příčin akutního skrota – torze přívěsku varlete a nadvarlete nebo od torze spermatického funikulu. Antibiotická léčba epididymitidy je indikována u pacientů s pyurií, s prokázanou vývojovou vadou urotraktu a u adolescentů. Mikční cystouretrografie by měla být provedena jen při ultrazvukovém podezření na vývojovou anomálii nebo při zachycené pyurii. Parotická orchitida je nejčastější komplikace příušnic u adolescentů. Léčba je vedena nesteroidními antiflogistiky, klidovým režimem, chlazením zevního genitálu. Při podezření na komplikující bakteriální infekci je nutné podání antibiotik. Léčba kortikoidy nezmenší nebezpečí atrofie varle a vývoje patologického spermiogramu.

Kľúčové slová: balanitis, epididymitis, parotická orchitis, děti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inflammation of the external genitalia in children: balanitis, epididymitis, orchitis

Diagnosing and treating balanitis is straightforward. Most balanitides resolve following antiseptic penile baths and local admini stration of an antibiotic ointment; the need for systemic antibiotics is rare. An inflammatory condition of the epididymis or testis has to be distinguished from other common causes of the acute scrotum: torsion of testicular and epididymal appendages or torsion of the spermatic cord. Antibiotic treatment of epididymitis is indicated in patients with pyuria, those with an established developmental defect of the urinary tract, and in adolescents. Voiding cystourethrography should only be performed when a developmental anomaly is suspected on ultrasound or when pyuria is detected. Mumps orchitis is the most common complication of mumps in adolescents. It is managed with non-steroidal anti-inflammatory drugs, resting regimen, and cooling of the external genitalia. When a complicating bacterial infection is suspected, the administration of antibiotics is necessary. Treatment with corticosteroids fails to reduce the risk of testicular atrophy and that of developing a pathological semen analysis.

Keywords: balanitis, epididymitis, mumps orchitis, children