Pediatria pre prax 4/2016

Zánětlivá onemocnění ucha

MUDr. Michal Jurovčík

Zánětlivá onemocnění ucha patří mezi velmi častá onemocnění. V jejich akutní podobě se s nimi setkáváme zejména v dětském věku a jsou nejčastějším důvodem podání antibiotik u dětí (1, 2, 3). Přesné dělení zánětů ucha je někdy problematické a asi nejjednodušší je rozlišovat akutní a chronické. Zcela specifické jsou otitidy sekretorické a všechny tyto tři skupiny potom mohou být ve vzájemné příčinné souvislosti. Jistá specifika vykazují rovněž záněty zvukovodu. Komplikace otitid mohou být život ohrožující. Včasné rozpoznání a řešení ušních onemocnění může mít zásadní vliv na rozvoj dítěte.

Kľúčové slová: akutní otitida, chronická otitida, sekretorická otitida, komplikace otitid

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ear infections

Ear infections are one of the most common diseases ever. They occur mainly in children and they are the most common reason for antibiotic therapy (1, 2, 3). Precise classification is sometimes difficult. The easiest way is to distinguish acute and chronic inflammation. Special status have secretory otitis, but the boundaries sometimes disappears.Complications of otitis media can be life-threatening. Early detection and treatment of ear diseases can have a major impact on child development.

Keywords: acute otitis media, chronic otitis, otitis media with effusion, complications of otitis