Pediatria pre prax 3/2013

Významná úloha omega-3 mastných kyselín v liečbe ADHD

MUDr. Jana Bullová

Pediater je prvý odborník, ktorý môže diagnostikovať ADHD, a ktorý môže rodičom navrhnúť správnu stratégiu ďalšieho postupu. Dnes je už vedecky podložené, že bez včasného zachytenia a terapie ADHD sú títo jedinci celoživotne stigmatizovaní, zlyhávajú v spoločenskom a pracovnom uplatnení. V modernej terapii ADHD sa uplatňujú psychofarmaká, psychoterapeutická intervencia a behaviorálny manažment. Podľa klinicky overených štúdií ponúkajú omega-3 mastné kyseliny ďalšiu možnosť, ako možno upraviť alterované psychické funkcie pri ADHD, a následne tak zlepšiť kognitívnu výkonnosť i sociálne fungovanie dieťaťa.

Kľúčové slová: omega-3 mastné kyseliny, ADHD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The significant role of omega-3 fatty acids in ADHD treatment

Pediatrician is the first physician who can diagnose ADHD and who can suggest the right therapeutic strategy to the parents. Nowadays there are clinical evidences that without an early ADHD diagnosis and treatment these patients get lifelong stigmatization, they fail in social life and at work. The use of modern therapy in ADHD means psychopharmacological medications, psychotherapeutic intervention and behavioral management. According to the evidence based medicine omega-3 fatty acids offer an alternative approach, how to amend the changed psychic functions in ADHD and subsequently to improve cognitive performance and social life of the child.

Keywords: omega-3 fatty acids, ADHD.