Pediatria pre prax 1/2004

Význam uspokojování psychických potřeb dětí v pěstounské péči

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. , prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.

Článek se zabývá vztahy dětí přijatých do pěstounských rodin k jejich biologickým rodičům i k pěstounům. Tyto vztahy jsou rozhodující pro nápravu psychické deprivace a pro vytvoření kladně prožívané identity dítěte. Dále jsou uvedeny námitky k návrhu profesionální pěstounské péče v České republice.

Kľúčové slová: psychické potřeby, pěstounská péče, identita dítěte.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE IMPORTANCE OF SATISFYING PSYCHIC NEEDS OF CHILDREN IN FOSTER CARE

The paper deals with the relations of the children accepted in foster families with their biological as well as foster parents. These relations are most decisive for reparation of psychic deprivation and for creating positively lived identity of the child. Further there are given objections to the suggestion of professional foster care in the Czech Republic.

Keywords: psychic needs, foster care, identity of a child.