Pediatria pre prax 2/2010

Význam rotavirových infekcí, současné možnosti očkování

doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Rotaviry vyvolávají celosvětově každoročně 111–125 milionů gastroenteritid, jsou příčinou 0,4–0,7 milionu úmrtí. Do informačního systému hygienické služby bylo v České republice v r. 2008 hlášeno 4 519 sporadických onemocnění, dalších 459 osob onemocnělo v 8 epidemiích. Úmrtí nebylo zaznamenáno. V r. 2008 bylo v 81 laboratořích v ČR potvrzeno 6 060 rotavirových infekcí. Specifická nemocnost propočtená na základě laboratorních výsledků byla 827,8/100 000 dětí do 3 let věku, u dětí do 5 let 710,8/100 000. Po registraci 2 nových vakcín (Rotarix, RotaTeq) je reálné naplnit rozšířený imunizační program WHO, který počítá se zaváděním očkování proti těmto infekcím. Obě vakcíny i na základě odlišných vlastností potvrzují vysokou imunogenitu i protekci. Postupně se začínají používat v mnoha evropských, ale i dalších zemích. Počty očkovaných dětí v ČR jsou zatím velmi nízké.

Kľúčové slová: Rotarix, RotaTeq, rotavirové infekce, vakcinace, Česká republika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The significance of rotaviral infection, current possibilities of the vaccination

Rotaviruses cause annually 111–125 million of illnesses leading to 0,4–0,7 million of deaths worldwide. As many as 4,519 sporadic cases and 459 cases from 8 outbreaks were reported to the Public Health Service in 2008 in the Czech Republic. No case was lethal. In 2008 6,060 rotavirus infection were laboratory confirmed in 81 laboratories of the Czech Republic. Specific morbidity among children under 3 years calculated on the laboratory data was 827,8 cases/100,000 population/year; among children under 5 years it was 710,8/100,000. With registration of 2 new vaccines (Rotarix, RotaTeq) it is realistic fulfil extended WHO immunisation programme that intends to introduce vaccinations against these infections. Both vaccines despite different properties confirm a high level of imunogenicity and protection. They are gradually introduced to the market not only in the European countries but also in other countries. Numbers of immunised children are till very low in the Czech Republic.

Keywords: Rotarix, RotaTeq, rotavirus infection, vaccination, Czech Republic.