Pediatria pre prax 5/2009

Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mliečnom chrupe

MUDr. Jana Kaiferová, PhD., MUDr. Lucia Kovácsová, PhD., prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Práca hodnotí rizikové faktory vzniku zubného kazu u detí. Na vzniku zubného kazu sa podieľajú tieto rizikové faktory: klinické podmienky, stravovacie návyky, tvorba zubného povlaku, používanie fluoridov, kvalita a množstvo sliny, sociálne aspekty, anamnestické predpoklady. Cieľom je informovať pediatrickú odbornú verejnosť o význame ošetrenia zubného kazu už v mliečnom chrupe a poskytnúť prehľad základných zásad prevencie a orálnej hygieny.

Kľúčové slová: zubný kaz, rizikové faktory, caries rampans, výživa, ústna hygiena.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Importance of dental caries prevention and treatment in milky dentition

The authors of this work evaluate the risk factors for the development of dental caries in children and they divide them into: clinical evidence, dietary habits, plaque control, use of fluorides, salivary factors, social history and medical history. The aim is to inform pediatric society about the importance of dental caries treatment in milky dentition and provide a list of basic principles of methods of prevention and oral hygiene.

Keywords: dental caries, risk factors, caries rampans, diet, oral hygiene.