Pediatria pre prax 3/2010

Význam ošetrovania a starostlivosti o mliečny chrup

doc. MUDr. Stanislava Veselá, CSc., MUDr. Gabriela Pavleová

Mliečny chrup by mal byť z viacerých dôvodov ošetrovaný a zachovaný do jeho fyziologickej výmeny za trvalý chrup. Neošetrené kazové lézie majú miestne i celkové následky a komplikácie. Základným predpokladom pre jeho dobrý stav je pravidelná starostlivosť, zahŕňajúca prevenciu a terapiu už po prerezaní prvých zubov, a spolupráca rodičov. Na vytváraní orálneho zdravia ako súčasti celkového zdravia by sa mal podieľať aj detský lekár, ktorý je hlavne v prvých rokoch života dieťaťa v kontakte s rodinou skôr ako zubný lekár.

Kľúčové slová: mliečny chrup, zubný kaz, pravidelná starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance of treatment and care of primary dentition

Primary dentition should be treated and preserved to its physiological exchange for permanent dentition. Untreated carious lesions have local and systemic consequences and complications. Basic condition for its good state is regular care concluding prevention and therapy soon after eruption of first teeth and parents cooperation. On information of oral health as component

Keywords: primary dentition, dental caries, regular care.