Pediatria pre prax 1/2013

Výživa u dětí s onkologickým onemocněním

MUDr. Petr Smíšek, MUDr. Petr Říha

Dostatečná nutriční podpora je důležitou součástí komplexní onkologické léčby. Jejím cílem je omezení výskytu malnutrice. Pacienti ve špatném nutričním stavu mají vyšší výskyt infekčních i toxických komplikací léčby, horší kvalitu života. Systematické posuzování stavu výživy a včasná nutriční intervence mohou vést v konečném důsledku ke zlepšení výsledků onkologické léčby. V článku se zabýváme definicemi, etiologií a epidemiologií malnutrice a praktickými možnostmi nutriční podpory u dětských onkologických pacientů.

Kľúčové slová: nádorové onemocnění, malnutrice, nutriční screening, nutriční intervence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutritional supportive care in children with cancer

Appropriate nutritional support is an important part of comprehensive oncology treatment. The aim is to decrease the incidence of malnutrition. Malnourished patients are in higher risk of infectious and toxic complications, experience worse quality of life. Systematic survey of nutritional status and early nutritional intervention can eventually lead to better results of oncology treatment. We review the definitions, etiology and epidemiology of malnutrition, practical approaches to nutritional support of children with cancer.

Keywords: cancer, malnutrition, nutritional screening, nutritional intervention.