Pediatria pre prax 6/2010

Výživa predčasne narodených detí

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Medicínsky pokrok viedol k dramatickému vzostupu prežívania extrémne nezrelých detí a novorodencov s výraznou prenatálnou retardáciou rastu. Cieľom optimálnej výživy predčasne narodených detí je zabezpečiť ich výživu tak, aby ich rast bol podobný ako počas vnútromaternicového obdobia. Európska spoločnosť pre pediatrickú gastroenterológiu a výživu (EPSGHAN) v roku 2010 zverejnila nové odporúčané množstvá jednotlivých živín, vitamínov a minerálov potrebných pre nedonosené deti. V súlade s týmito odporúčaniami má v súčasnosti vo výžive nedonosených detí po prepustení z nemocnice prednosť fortifikované materské mlieko. Pokiaľ matka nemá dostatok vlastného mlieka, sú vhodné postdischarge formule pre nedonosené deti do 40. – 52. gestačného týžňa. Kontinuálne sledovanie parametrov rastu (najmä obvodu hlavy, dĺžky, hmotnosti), ale aj biochemických markerov v sére a moči (urea, vápnik, fosfor, hematokrit) umožňuje individuálnu úpravu výživy s cieľom zabezpečiť zdravý rast a vývoj dieťaťa z dlhodobého aspektu.

Kľúčové slová: nezrelý novorodenec, EPSGHAN, výživa, rast, fortifikácia materského mlieka, formuly pre nedonosené deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutrition of preterm infants

Advances in medicine led to a dramatic increase in survival rates of preterm neonates and intrauterine growth retarded infants. The aim od nutritional support of preterm neonates is to provide quality of nutrition replicating intrauterinne growth. EPSGHAN (Committee on Nutrition of the European Society of Paediatric Gastroenterology and Nutrition) in 2010 has made a new guideline on quantity and quality of nutrients needed for preterm infants. According to this guideline the preferred food for premature infants is fortified human milk or alternatively postdischarge formula for premature infants until postconceptional age of 40 – 52 weeks. Monitoring rates of growth, measurement of weight, head circumference and length together with biochemical markers in bood and urine (blood urea nitrogen, calcium, phosphorous, hematocrit) provide valuable information for nutritional intervention in order to improve the growth and neurodevelopment in the long term perspective.

Keywords: preterm neonate, EPSGHAN, nutrition, growth, brest milk fortification, postdischarge formula.