Pediatria pre prax 5/2020

Vývoj ve složení kojeneckých formulí s ohledem na poslední poznatky vědeckých výzkumů

MUDr. Jan Boženský

Počáteční fáze života je obdobím rychlého růstu a vývoje. Od početí až do 2 let věku, také označované jako „prvních 1 000 dnů“, má výživa klíčový dopad na optimální růst a složení těla, kognitivní vývoj, imunitní zrání, vývoj gastrointestinálního traktu a rozvoj správných stravovacích návyků. Je jisté, že mateřské mléko je nejlepším zdrojem výživy pro všechny kojence a kojení má mnoho nenahraditelných krátkodobých i dlouhodobých benefitů pro děti i jejich matky. Intenzivní výzkum složení mateřského mléka a laktace v posledních desetiletích vyústily v zásadní inovace v kojenecké výživě. Nový nutriční koncept společnosti Nutricia s unikátní kombinací směsi scGOS/ lcFOS (9 : 1), HMO 2’-FL a 3‘-GL obsahuje více než 100 oligosacharidových struktur, které podporují vývoj imunitního systému. Spolu se specifickými postbiotiky tento nový koncept více odráží složitost, rozmanitost a funkčnost mateřského mléka. Kojenecká výživa přesto zůstane kompromisem a mateřské mléko zůstane nejlepším zdrojem výživy pro děti.

Kľúčové slová: kojenecká výživa, „prvních 1 000 dnů“, oligosacharidy, HMO, postbiotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The development in the composition of infant formulas with regard to the latest scientific findings

The early stages of life are a period of rapid growth and development. From the first day of pregnancy until 2 years of age, the so called “first 1,000 days”, nutrition has a key impact on optimal physical growth and body composition, cognitive development, immune maturation,development of the gastrointestinal system and development of healthy appropriate eating habits. Breast milk is the best source of nutrition for all infants and breastfeeding has numerous short- and long-term benefits for both, infants and mothers . Intense research on human milk and lactation over the last decades resulted into major innovations in infant formula. Nutricia’s new nutritional concept with the exklusive combination of the well-known mixture scGOS/lcFOS (9:1), HMO 2’-FL and 3’-GL comprises more than 100 oligosaccharide structures supporting immune system through gut via various modes of action. Together with specific postbiotics, this new concept most closely reflects complexity, diversity and functionality of human milk. Still, infant formula will always remain a compromis, breast milk will remain the best for children.

Keywords: infant formula, „first 1,000 days“, oligosaccharide, HMO, postbiotics