Pediatria pre prax 6/2005

Vyšetřovací metody nukleární medicíny v pediatrii

MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., MUDr. Edita Kabíčková, doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D., ing. Jaroslav Ptáček, MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.

Nukleárně medicínská vyšetření jsou na rozdíl od ostatních zobrazovacích metod zaměřena především funkčně. Důležitým předpokladem úspěšného průběhu vyšetření dítěte je jeho přiměřená spolupráce, v některých situacích je však potřebné použít i medikamentózního zklidnění. Spektrum radionuklidových metod používaných v pediatrii odpovídá výskytu nemocí v dětském věku, nejčastěji se provádějí vyšetření nefrourologická, gastrointestinální a scintigrafie kostí, zánětů a tumorů. V posledních letech se i v České republice začala pravidelně používat u dětí s onkologickými onemocněními (především s lymfomy) vyšetření pozitronovou emisní tomografií. Radiační zátěž dětí při scintigrafiích (s výjimkou PET) je obdobná jako při analogických rentgenových vyšetřeních, přitom je však významně nižší než při CT.

Kľúčové slová: nukleární medicína, pediatrie, radiofarmaka, scintigrafie, PET, radiační zátěž.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAEDIATRIC NUCLEAR MEDICINE

The nuclear medicine methods are more functionally oriented than other imaging procedures. An adequate co-operation of the child is an important prerequisite for a successful radionuclide examination. Nevertheless, sometimes the administration of sedatives is inevitable. The spectrum of nuclear medicine methods used in paediatrics reflects the incidence of diseases during childhood. Bone scintigraphy, scintigraphy of inflammations and tumours, as well as examinations of the uropoetic and gastrointestinal tracts are the most frequently practised radionuclide procedures in young patients. Positron emission tomography is regularly performed in children with oncologic diseases (mainly with lymphomas) in the Czech Republic during last years. Radiation burden due to nuclear medicine methods used in young patients (with the expection of PET) is similar to the one by X-ray examinations with the exception of CT, which induces higher effective dose.

Keywords: nuclear medicine, paediatrics, radiopharmaceuticals, scintigraphy, PET, radiation exposure.