Pediatria pre prax 5/2016

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – pohlavní infekce

doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Petr Prášil, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Perinatální a neonatální péče jsou velmi důležitou záležitostí zejména pro ohrožená a patologická těhotenství a perinatálně ohroženého novorozence. Perinatologie zahrnuje péči o těhotnou ženu, plod a novorozence v období viability plodu, přes období porodu a šestinedělí, resp. do časného a pozdního neonatálního období, tj. 28 dnů po narození dítěte. Obecně lze říci, že infekční onemocnění se v souvislosti s těhotenstvím přenášejí třemi možnými cestami: transplacentárně, tj. v těhotenství přes placentu, perinatálně, tj. při porodu buď aspirací plodové vody nebo inokulací infekčního agens do kůže nebo sliznice dítěte během porodu, a nebo mateřským mlékem.

Kľúčové slová: perinatálně přenosné infekce, syfilis, kapavka, chlamydie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected viral and bacterial infections transmitted perinatally – sexually transmitted infections

Perinatal and neonatal care are very important especially for endangered and pathological pregnancies and newborn endangered perinatally. Perinatology includes the care of the pregnant woman, fetus and newborn during the development of the fetus through the birth, as well as the postpartum period, specifically during early and late neonatal period, i.e. 28 days after birth. Infectious diseases related to pregnancy are transmitted in three ways in general: through the placenta during pregnancy, perinatally during the labor either by aspiration of amniotic fluid, or by inoculation of infectious agents into the skin or mucosa of a child, or in mother‘s milk during nursing.

Keywords: perinatally transmitted infections, syphilis, gonorrhea, chlamydia