Pediatria pre prax 1/2017

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – 3. část: Toxoplazmóza

Doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Petr Prášil, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Toxoplazmóza je parazitární onemocnění člověka a zvířat, které způsobuje prvok Toxoplasma gondii. Na našem území se vyskytuje velmi často. V našem přehledovém článku se postupně zabýváme problematikou jejích klinických projevů, diagnostickými metodami, léčbou. Rozebrány jsou i otázky primární prevence, coby důležitého přístupu v boji s tímto nebezpečným onemocněním.

Kľúčové slová: toxoplazmóza, Toxoplasma gondii, kongenitální toxoplazmóza, diagnostika, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected viral and bacterial infections transmitted perinatally – part three: toxoplasmosis

Toxoplasmosis is a parasitic disease of humans and animals caused by the protozoan Toxoplasma gondii. In our area it occurs very often. In this review article, we discuss with the issue of its clinical manifestations, diagnostic methods, treatment. We also discuss issues of primary prevention as an important approach in the fight against this dangerous disease.

Keywords: toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, congenital toxoplasmosis, diagnostics, treatment