Pediatria pre prax 6/2016

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – 2. část: Herpetické viry

doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Petr Prášil, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Infekce plodu a novorozence ovlivňují jak perinatální mortalitu, tak morbiditu. Mohou vyvolávat předčasné porody, jsou příčinou celé řady vrozených vývojových vad, stejně jako orgánových postižení různého stupně. Následující text diskutuje problematiku perinatálních infekcí způsobenou lidskými herpetickými viry

Kľúčové slová: herpetické viry, cytomegalovirus, herpes simplex virus, varicela zoster virus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected viral and bacterial infections transmitted perinatally – part two, herpetic viruses

Infection of the fetus and newborn significantly affects perinatal mortality and morbidity. They can cause premature births, causing a wide range of congenital defects and organ involvement of varying degrees. The following text discusses the issue of perinatal infections caused by human herpes viruses

Keywords: herpes viruses, cytomegalovirus, herpes simplex virus, varicella zoster virus