Pediatria pre prax 1/2013

Vulvovaginitidy u dětí

MUDr. Gabriel Jelenek, MUDr. Ingrid Rejdová, MUDr. Iva Vlašínová, MUDr. Kateřina Sedláková

Vulvovaginitidy jsou nejčastějším gynekologickým onemocněním dětského věku. Na jejich vzniku se podílejí početné faktory. Gynekologické vyšetření dětí se výrazně liší od vyšetření dospělých žen a vyžaduje individuální přístup. Nedílnou součástí je provedení vaginoskopie s odběrem kultivace z pochvy a lepex stolice. V dětské gynekologii posuzujeme veškeré potíže s ohledem na estrogenizaci dětského organizmu. Terapie vulvovaginitid u dětí se vždy posuzuje podle výsledků kultivace a stanovené citlivosti na antibiotika.

Kľúčové slová: vulvovaginitida, vaginoskopie, vaginální sliznice, Lactobacillus acidophilus, vaginální fluor, antibiotická terapie, kultivace, hypermangan.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vulvovaginitis in childhood

Vulvovaginatis is most common gynaecological illness in childhood. There are many factors which can be asociated with it. Gynaecological examination of children differs from examination of adult women and requires individual aproach. Inseparable part of the examination is vagynoscopy with collection of vaginal swab and lepex of stool. In children gynaecology of the sympthoms are corelated regardling to estrogenisation of the childs organism. Therapy of vulvovaginitis is based upon result of vaginal swab and sensitivity to antibiotics.

Keywords: vulvovaginitis, vagynoscopy, vaginal mucose, Lactobacillus acidophilus, vaginal fluor, antibiotic therapy, culture, hypermangan.