Pediatria pre prax S3/2010

Vplyv vakcinácie konjugovanou vakcínou PCV7 na výskyt akútnych zápalov stredného ucha u detí do 2. roku života

prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc., MUDr. Matúš Mačaj

Akútny zápal stredného ucha (AOM) je jedno z veľmi častých ochorení u detí s vrcholom výskytu vo veku 6 – 18 mesiacov. V práci sa uvádza vplyv vakcinácie PCV7 na výskyt akútnych zápalov stredného ucha u detí do 2 rokov života, a to porovnaním počtu hospitalizovaných a ambulantne liečených detí pre AOM pred zavedením vakcinácie a po povinnom očkovaní. V štúdii sa potvrdil efekt vakcinácie znížením počtu detí s AOM do 2 rokov života v ambulancii o 46,3 % a znížením počtu ťažkých zápalov stredného ucha, ktoré vyžadovali hospitalizáciu, o 42,8 %. Z výsledkov práce sa dokázalo, že akútny zápal stredného ucha je ochorenie, ktorému sa dá predchádzať vakcináciou.

Kľúčové slová: akútna otitis media, vakcína PCV7, efekt u detí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effect of pneumococcal conjugate vaccine PCV7 to incidence of acute otitis media in children under the 2 years old

Acute otitis media (AOM) is one of the very common diseases in children, with peak of incidence at the age from 6 to 18 months. In the present study are evaluated the influence of vaccination with PCV7 to incidence of acute otitis media in children under the 2 years of age, comparing the number of hospitalized and ambulatory treated children with AOM before and after obligatory vaccination. In the present study were demonstrated effect of vaccination in children in the age of < 2 years, decrease in ambulatory AOM 46,3 % and decrease the number of severe AOM which required hospitalization 42,8 %. These results confirmed that acute otitis media is preventable diseases by vaccination.

Keywords: acute otitis media, vaccine PCV7, effect in children.