Pediatria pre prax 1/2011

Vplyv povinného skríningu sluchu u novorodencov na včasnú diagnostiku porúch sluchu na Slovensku

prof. MUDr. Janka Jakubíková, PhD., MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD.

Viac ako 80 % porúch sluchu u detí sú kongenitálne. Najdôležitejšie je včasné odhalenie poruchy sluchu, pretože dieťa, ktoré nepočuje má oneskorený mentálny vývoj i vývoj reči. Pre včasnú diagnostiku a liečbu je potrebný univerzálny skríning sluchu u novorodencov (UNHS). Skríning sluchu má univerzálny charakter, ak ním prejde najmenej 95 % novorodencov a je daný legislatívou v krajine. Ak nie je skríning univerzálny, viac ako 30 % porúch sluchu je nepoznaných. Na Slovensku je UNHS daný legislatívou od 1. 5. 2006. Pred UNHS sa diagnostikovala obojstranná percepčná porucha sluchu na Slovensku u 0,588 na 1 000 novorodencov, po zavedení UNHS u 1,168 na 1 000 novorodencov, čo je o 50 % viac odhalených porúch sluchu a priemerný vek diagnostiky poruchy sluchu sa znížil z 12 na 6 mesiacov života.

Kľúčové slová: univerzálny skríning sluchu u novorodencov, TEOAE, diagnostika poruchy sluchu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The effect of universal newborn hearing screening in early diagnostic of hearing loss in Slovakia

More than 80 % of permanent hearing losses in children are congenital. Early detection of hearing loss is the most important, because the hearing loss causes mental and speech delay. UNHS is useful for early detection and treatment of hearing loss. The NHS has a universal character, when are screened at least 95 % of newborns with implemented legislation in country. When the NHS is not universal, more than 30 % hearing loss are undiscovered. In Slovakia UNHS is on legislation from May 1, 2006. Bilateral permanent hearing loss in Slovakia was diagnosed before UNHS in 0,588/1000 newborn, after UNHS in 1,168/1000 newborn, what is 50 % more discovered hearing losses, also average of the age diagnosis decreased from 12 month to 6 month of age.

Keywords: UNHS, TEOAE, diagnostic of hearing loss.