Pediatria pre prax 4/2014

Vnútorná hernia ako príčina ileózneho stavu u dojčaťa

MUDr. Rastislav Králik, MUDr. Pavol Omaník, PhD.

Autori prezentujú kazuistiku 12-mesačného dojčaťa prijatého do spádovej nemocnice s bolesťami brucha, febrilitami a príznakmi septického šoku. Po doplnení zobrazovacích vyšetrení bolo vyslovené podozrenie na ileózny stav, pacientka preložená na špecializované pracovisko detskej chirurgie. Z dôvodu rozvinutých príznakov náhlej brušnej príhody realizovaná neodkladná laparotómia s nálezom vnútornej paraduodenálnej hernie. Peroperačne zistená nekróza časti čreva inkarcerovaného vo vaku hernie si vynútila resekčný výkon s obnovením kontinuity čreva ileo-ascendento anastomózou.

Kľúčové slová: paraduodenálna hernia, ileus, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Internal hernia as a cause of ileus in the infant

The authors present a case report of a 12-month infant admitted to the regional hospital with abdominal pain, fever and septic shock symptoms. The patient was transferred to the specialized pediatric surgery department because of suspicion to ileus. The urgent laparotomy was performed due to developed symptoms of acute abdomen. Internal paraduodenal hernia complicated by necrosis of incarcerated bowel in the hernial sac was manifested intraoperatively. The finding necessitated bowel resection and reconstruction of the intestinal continuity via ileo-ascendentostomy.

Keywords: paraduodenal hernia, ileus, diagnostics.