Pediatria pre prax 6/2010

Vlhké hojení ran a jeho využití v neonatologii

Gabriela Nippertová, Monika Příkazská

Autorky popisují nejčastější typy kožních defektů u novorozenců na jednotce intenzivní péče a možné metody jejich léčby s důrazem na využití moderní technologie vlhkého hojení ran.

Kľúčové slová: novorozenec, kožní defekt, vlhké hojení ran, nekróza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Wet wound healing and its application in neonatology

The authors describe the most common types of skin defects in neonates at the intensive care unit and potential treatment methods with an emphasis on the use of the modern wet wound healing technology.

Keywords: neonate, skin defect, wet wound healing, necrosis.