Pediatria pre prax 2/2005

Vitaminy v dětském období

doc. MUDr. Pavel Hlúbik, CSc., MUDr. Jana Fajfrová

Životní styl, stravovací zvyklosti a pohybová aktivita významnou měrou ovlivňují aktuální zdravotní stav jednotlivce. Vitaminy jsou esenciální faktory stravy ovlivňující růst a vývoj dětského organizmu. Příjem vitaminů z potravin v období růstu a vývoje lidského organizmu je závislý na aktuálních potřebách. Nedostatečný přívod vitaminů ze stravy, omezení vstřebávání vitaminů ze zažívacího traktu, případně nadměrná potřeba vzniklá v průběhu onemocnění, eventuálně při vysoké fyzické zátěži, může být příčinou vzniku relativní hypovitaminózy. Konzumace dostatečného množství pestré stravy s přívodem ovoce a zeleniny je důležitým předpokladem pro zabezpečení adekvátního příjmu vitaminů.

Kľúčové slová: vitaminy, hypovitaminóza, batolivé období, kojení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VITAMINS USED SINCE CHILDBIRTH TILL TEENAGE

Life style, eating habits, and physical activity significantly influence health of individuals. Vitamins are essential factors of diet influencing growth and development of child organism. The intake of vitamins from diet in growth period and human organism development depends on actual requirements. Insufficient intake of vitamins from diet, limited resorption of vitamins from gastrointestinal tract, or excessive requirement due to an illness or heavy physical exertion might be a cause of development of relative hypovitaminosis. Consumption of sufficient amount of variegated food with fruit and vegetable intake is necessary for adequate intake of vitamins.

Keywords: vitamins, hypovitaminosis, toddler period, breast feeding.