Pediatria pre prax 1/2005

Vitamín C – čo o ňom (ne)vieme

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., MUDr. Ján Mikler, MUDr. Peter Ďurdík

Vitamín C patrí medzi základné antioxidanty, zúčastňuje sa na tvorbe kolagénu a pri iných metabolických pochodoch organizmu. Človek ho nevie syntetizovať, a preto ho musí prijímať vo forme potravy, resp. farmakologických prípravkov. Jeho fyziologická potreba sa mení vekom, od 40–50 mg/denne v dojčenskom, po 80–100 mg/denne v adolescencii, resp. dospelosti. Potreba sa zvyšuje pri zápalových ochoreniach, v rekonvalescencii, pri hojení rán, anémii, neprospievaní, v dojčenskom veku, aktívnom a pasívnom fajčení a iných stavoch. Hypovitaminóza C sa u dojčiat, resp. batoliat označuje ako Moellerova – Barlowova choroba, neskôr ako skorbut. V industriálnom svete až 50 % potreby vitamínu C je saturované v medikamentóznej forme. U dojčiat, resp. v neskoršom veku, je možné potrebu, alebo suplementáciu vitamínu C vypočítať podľa návodu uvedeného v texte.

Kľúčové slová: vitamín C, kyselina askorbová, potreba organizmu, hypovitaminóza C, suplementácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VITAMIN C – WHAT WE (DO-NOT) KNOW ABOUT IT

Vitamin C ranks among the basic antioxidants and is participles in the production of collagen and in other metabolic processes in the body. Humans are not able to synthesize it and they have to take it from food and or pharmacologic sources. The physiologic demands vary with age (40–50 mg/day in infants, 80–100 mg/day in teenagers and adults). The demands are higher in inflammatory states, wound healing, anaemia, in infancy, active and passive smoking and in others conditions. In industrial countries up to 50 % of vitamin C demands are saturated in form of medicaments.

Keywords: vitamin C, ascorbic acid, hypovitaminosis, supplementation.