Pediatria pre prax 5/2006

Včasnosť diagnostiky akútnej pyelonefritídy

MUDr. Oľga Červeňová, CSc.

Cieľ: V súbore našich pacientov zistiť včasnosť diagnostiky prvého ataku akútnej pyelonefritídy u detí hospitalizovaných na našom pracovisku. Pacienti a metódy: Za posledných päť rokov bolo hospitalizovaných 178 pacientov s akútnou pyelonefritídou. Išlo o deti vo veku od dvoch mesiacov do 18 rokov. V kritickej skupine vo vzťahu k tvorbe renálnych jaziev do dvoch rokov života bolo 79 detí. V skupine dvoj- až šesť ročných bolo 48 detí. Detí nad šesť rokov bolo 51. Retrospektívne sme hodnotili anamnestický údaj trvania febrilít až po začatie liečby. Výsledky: Interval výstupu teploty po začatie antibiotickej liečby do 24 hodín bol u 60 pacientov (33,7 %). Febrilné obdobie 2 – 3 dni bolo u 64 pacientov (35,5 %). Zvyšných 54 pacientov (30,4 %) bolo správne diagnostikovaných až po 4. dni. K neskorej diagnostike prispel fakt, že okrem teploty až 75 detí (42,1 %) nemalo žiadne ťažkosti. Záver: Včasná diagnostika pyelonefritídy je jediný rizikový faktor vzniku renálnych jaziev, ktorý môžeme ovplyvniť. Ako ukazujú naše výsledky, nemôžeme byť spokojní. Potrebné je zlepšiť diagnostiku lekármi prvého kontaktu. Vyšetrenie moču u febrilného dieťaťa je nevyhnutné.

Kľúčové slová: pyelonefritída, febrilný interval, rizikové faktory, renálne jazvy.

stiahnuť celý článok v pdf