Pediatria pre prax 2/2008

VČASNÁ DIAGNOSTIKA HYBNÝCH PORUCH KOJENCŮ V PRVNÍM TRIMENONU PRVNÍHO ROKU ŽIVOTA

MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. , MUDr. Petra Hánová

Vojtova metoda tvoří jednotný systém včasné neurokineziologické diagnostiky a včasné terapie hybných poruch reflexní lokomocí. Pokud je tento systém uplatněn u symptomaticky rizikových dětí již v prvním trimenonu prvního roku života, má významný vliv na kvalitu života těchto dětí. V článku je podán jednoduchý přehled vyšetření, který umožní včasnou diagnostiku ohrožení vývojem cerebrální parézy (CP).

Kľúčové slová: symptomaticky rizikové dítě, včasná diagnostika, cerebrální paréza, kvalita života, Vojtova metoda.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EARLY DIAGNOSTICS OF LOCOMOTORY DISORDERS OF NURSLING IN THE FIRST TRIMESTR OF THEIR LIFE

Vojta´s method constitutes an integrated system of early neurokinesiologic diagnostics and early therapy of locomotory disorders through reflex locomotion. As long as this system is applied to symptomatically at risk children already in the first trimestr of their life, it can significantly improve the quality of their life. The paper outlines the examination that makes possible early diagnostics of possible threat by the development of cerebral paresis.

Keywords: symptomatically endangered child, early diagnostics, cerebral paresis, quality of life, Vojta´s method.