Pediatria pre prax 2/2008

VARICELLA

MUDr. Daniel Dražan

Varicella je akutní vysoce infekční celosvětově rozšířené onemocnění způsobené primární infekcí virem varicella-zoster (VZV). Po prodělání varicelly přetrvává latentní infekce v senzorických nervových gangliích a reaktivací viru vzniká herpes zoster. Varicella postihuje převážně děti, u kterých je většinou málo závažným onemocněním, ale i u zdravého dítěte může mít komplikovaný průběh, riziko komplikací je výrazně vyšší u novorozenců, adolescentů, dospělých a imunokomprimovaných. Varicellu i herpes zoster je možné léčit protivirovými léky a oběma klinickým jednotkám lze předcházet vakcinací.

Kľúčové slová: varicella, herpes zoster, zoster, varicella zoster virus, VZV, terapie, prevence, vakcinace, očkování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VARICELLA

Varicella (chickenpox) is an acute highly contagious disease with world-wide occurrence caused by primary infection by varicella zoster virus (VZV). After varicella the latent infection persists in sensory neural ganglia and its reactivation cause herpes zoster (shingles). Varicella is primarily a childhood disease and in children it usually is self-limited, although even in a healthy child it might be complicated, the risk of complications is substantially higher in newborns, adolescents, adults and immunocompromised. Chickenpox and shingles may be treated with antiviral drugs and both clinical entities can be prevented by vaccination.

Keywords: varicella, chickenpox, herpes zoster, zoster, shingles, varicella zoster virus, VZV, therapy, prevention, vaccination.