Pediatria pre prax 6/2005

Úkoly dětské sestry v prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Mgr. Alena Zouharová

Rizikové chování dětí a mládeže představuje v dnešní době závažný společenský problém, diskutovaný na nejrůznějších jednáních zdravotníků, politiků a dalších zúčastněných institucí, včetně Světové zdravotnické organizace. Zveřejňovaná fakta o tom, že se manifestace rizikového chování posouvá čím dál více do dětského věku (stáří 12–13 let) a nabývá četnosti ať už v numerickém nebo procentuálním vyjádření, nutí odborníky k hledání co nejúčinnějšího řešení. Mimo rámec naší republiky prokazují dlouhodobé výzkumy naléhavou potřebu přípravy a dalšího vzdělávání odborníků pro péči o děti a mládež. V oblasti poskytování ošetřovatelské péče je jím především dětská sestra. Pokus o nastínění jejích úkolů v péči o zdravý vývoj dětí a předcházení výskytu rizikového chování je předmětem následujícího sdělení.

Kľúčové slová: rizikové chování, konzumní dětství, dětská sestra.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť