Pediatria pre prax 6/2011

Účinný a bezpečný imunomodulátor pro pediatrickou praxi: imunoglukan

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Recidivující respirační infekce představují v pediatrii jeden z nejčastějších zdravotních problémů. Základním preventivním přístupem je u takto postižených dětí imunomodulace, resp. imunostimulace. V posledních letech se vedle bakteriálních lyzátů stále více prosazují i jiné imunomodulátory přírodního původu. Významné místo v této skupině zaujímají beta-glukany – polysacharidy izolované z hub. V této skupině zaujímá významné místo látka označovaná jako imunoglukan, jejíž účinnost a bezpečnost je dokládána v přibývajících klinických studiích.

Kľúčové slová: biologicky aktivní polysacharidy, dítě, imunoglukan, imunomodulace, recidivující infekce dýchacích cest

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Efective and safe immunomodulator for paediatric praxis – imunoglukan

Recurrent respiratory infections present one of the most frequent health problems in paediatrics. The basic preventive approach in these children is immunomodulation, eventually immunostimulation. Recently, there is besides bacterial lysates an increasing evidence for the efficacy also of other naturally based immunomodulators. Important position in this group have beta-glucans – polysaccharides isolated from fungi. Imunoglukan is one of the most important beta-glucans and its efficacy and safety is docummented and confirmed in several clinical studies.

Keywords: biologically active polysaccharides, child, imunoglukan, immunomodulation, recurrent respiratory infections