Pediatria pre prax 6/2015

Týranie, zanedbávanie a zneužívanie maloletej osoby

Mgr. Zdenko Seneši

Článok predkladá základný prehľad trestných činov spáchaných na maloletej osobe, podozrenie na spáchanie ktorých, sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní oznamovať orgánom činným v trestnom konaní a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kľúčové slová: sexuálne zneužívanie alebo iné zneužívanie maloletej osoby, znásilnenie maloletej osoby, sexuálne násilie voči maloletej osobe, sexuálne vykorisťovanie maloletej osoby, súlož medzi príbuznými, ktorá sa týka maloletej osoby, týranie alebo zanedbávanie maloletej osoby.

stiahnuť celý článok v pdf