Pediatria pre prax 1/2009

Týranie a zneužívanie dieťaťa – minimum pre praktického pediatra

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., MUDr. Norbert Moravanský, Daniel J. Spitz, MD

Syndróm týraného a zneužívaného dieťaťa (Child abuse and neglect syndrome – CAN) možno definovať ako vedomé či nevedomé konanie osoby zodpovednej za starostlivosť o dieťa mladšie ako 18 rokov, ktorým dochádza k ohrozovaniu zdravého vývoja, alebo dokonca až poškodeniu zdravia dieťaťa. CAN sa vyskytuje za zatvorenými dvermi obydlí a presný počet prípadov nie je známy,množstvo z nich nikdy nebude odhalených. Práve kvôli tomu, aby pediatri vo svojich ambulanciách mohli vysloviť podozrenie na CAN potrebujú aspoň základné znalosti o nálezoch, ktoré možno pri CAN očakávať. Autori vo svojom článku takýto prehľad nálezov spojených s CAN uvádzajú.

Kľúčové slová: týranie dieťaťa, domáce násilie, oznamovacia povinnosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Child abuse and neglect – minimum for primary care pediatrician

Child abuse and neglect syndrome is a form of abusive and violent handling against child who is incapable to resist the aggressor itself. As CAN occurs behind the closed doors, the actual number of not diagnosed CAN cases remains unknown. To reduce this dark number, the pediatricians in the primary care should have basic knowledge of CAN manifestations and clinical findings frequently associated with CAN. Only the physicians who do know what signs may indicate the CAN may eventually set the diagnosis of CAN, alert the authorities and eventually save innocent victim.

Keywords: child abuse, domestic violence, abuse reporting.