Pediatria pre prax 6/2021

Těžká forma atopické dermatitidy

MUDr. Kristýna Škopková, MUDr. Jan Potěšil, Ph.D.

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemocnění multifaktoriální etiologie, které se projevuje silným svěděním kůže. V České republice je její prevalence u dětí předškolního a školního věku přibližně 10% a u kojenců až dvojnásobná. Atopická dermatitida se může objevit v kterémkoliv věku a má epizodický průběh. Kazuistika dítěte s těžkou formou atopické dermatitidy ukazuje na důležitost multidisciplinárního přístupu, adekvátní lokální a celkové farmakoterapie a důsledného dodržování preventivních opatření. Stručně jsou diskutovány etiopatogeneze onemocnění, možnosti alergologické diagnostiky a léčby u dětí.

Kľúčové slová: atopická dermatitida, etiologie, diagnostika, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Severe form of atopic dermatitis

Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin disease of multifactorial etiology, which frequently manifests with severe pruritus. In the Czech Republic, its prevalence is approximately 10% in preschool and school children and up to twice as much in infants. Atopic dermatitis can occur at any age and has an episodic course. The case report of a child with severe atopic dermatitis shows the importance of a multidisciplinary approach, adequate local and general pharmacotherapy and strict adherence to preventive measures. The etiopathogenesis of the disease, the possibilities of allergological diagnosis and treatment in pediatric patients are briefly discussed.

Keywords: atopic dermatitis, multifactorial etiology, diagnostics, treatment