Pediatria pre prax 6/2006

Terapie poruch srdečního rytmu u dětí – úloha PLDD

doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc., MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.

Autoři předkládají přehledné sdělení možností farmakologické a nefarmakologické léčby poruch srdečního rytmu u dětí se zaměřením na potřeby praktického lékaře pro děti a dorost. Toto sdělení by mělo být základní orientací v problematice, nikoliv návodem na způsoby léčení. Upozorňují na specifické vývojové aspekty dětského věku, vliv autonomního nervového systému, možnosti přístupu k benigním arytmiím a na vznik nové kategorie postincizionálních arytmií. Diagnostika a léčba poruch srdečního rytmu, ač stojí v popředí zájmu pediatrů, jsou stále jednoznačně doménou dětské kardiologie.

Kľúčové slová: arytmie, dysrytmie, diagnostika, léčení – farmakologická léčba, nefarmakologická léčba, antiarytmika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF ARRHYTHMIA IN CHILDREN: ROLE OF GENERAL PRACTICIONER PEDIATRICIAN

The authors are presenting well – arrangend statement about the possibility of pharmacological and nonphramacological treatment dysrrhythmias of children with the orientation at the needs of practical pediatrician. This statement should serve as an elementary aspect within the area but is should not perform the treatment process guidelines. Diagnostics and treatment of dysrrhythmias represent the interest prominence but at the same time they are unambegiously the domain of child cardiology. The point out the particularities of the child age, the influence of the autonomic nervous system, the possibility of innocent dysrrhythmias (benign) and a new category of incizional dysrrhytmias. They recommend treatment symptomatic dysrrthmias at an intensive care unit or specialized centres.

Keywords: arrhythmia, treatment – pharmacologic, nonpharmacologic, antiarrhythmic drugs.