Pediatria pre prax 3/2012

Syndrom třeseného dítěte a jeho chirurgické aspekty

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., MUDr. Helena Homolková, MUDr. Pavel Tomek

Syndrom třeseného dítěte („shaken baby syndrom“, SBS) byl popsán v 70. letech minulého století Caffeym. Je způsoben agresivním třesením kojence, drženého pevně za trup nebo paže, hlava přitom vykonává pohyb od prudké flexe do násilné hyperextenze. Syndrom je charakterizován triádou poškození centrálního nervového systému (CN S): 1. plášťovým subdurálním či subarachnoidálním krvácením; 2. akutní encefalopatií, otokem či difuzním axonálním poraněním mozku a 3. krvácením do sítnice. Na skeletu lze často nalézt sériové zlomeniny žeber nebo pažních kostí. Diagnostika SBS je mnohdy problematická pro možnost falešně negativní, ale vzácně i falešně pozitivní diagnózy a je dosud hojně literárně diskutována. Autoři doplňují jednu kazuistiku.

Kľúčové slová: syndrom týraného a zanedbávaného dítěte (CAN), syndrom třeseného dítěte (SBS), krvácení do sítnice, subdurální krvácení

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Shaken baby syndrome and its surgical aspects

Shaken baby syndrome (SBS) was described by Caffey in the 1970s. It is caused when an infant, held firmly by the trunk or arms, is aggressively shaken, with the head being moved from abrupt flexion to violent hyperextension. The syndrome is characterized by a triad of CN S injury (subdural or subarachnoid hemorrhage, acute encephalopathy, edema or diffuse axonal injury and retinal hemorrhage). Serial costal or humeral fractures can frequently be found in the skeleton. Diagnosing SBS may often be problematic due to the possibility of false negative but also, though rarely, false positive diagnosis and remains widely discussed in the literature. The authors describe one case in detail.

Keywords: child abuse and neglect (CAN), shaken baby syndrome (SBS), retinal hemorrhage, subdural hemorrhage.