Pediatria pre prax 2/2020

Syndróm krátkeho čreva u dojčiat a batoliat

MUDr. Jarmila Hornová, PhD., MUDr. Jana Kosnáčová, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Syndróm krátkeho čreva predstavoval v minulosti závažný klinický problém a pre pacientov mal často fatálne následky. Chirurgická resekcia rozsiahlej časti gastrointestinálneho traktu znamená redukciu funkčnej plochy čreva, čo vedie k chronickým hnačkám, stratám vody a elektrolytov a následne k rozvoju malnutrície. Pacienti sú dlhodobo závislí od parenterálnej výživy. Táto liečba vyžaduje zavedenie centrálnych venóznych katétrov a je spojená so závažnými, často život ohrozujúcimi komplikáciami. Vďaka efektívnemu manažmentu domácej parenterálnej výživy sa v ostatných rokoch podarilo predĺžiť prežívanie, ako aj zlepšiť kvalitu života detí so syndrómom krátkeho čreva.

Kľúčové slová: syndróm krátkeho čreva, parenterálna výživa, centrálny venózny katéter

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Short bowel syndrome in pediatric patients

Short bowel syndrome (SBS) has been a serious long-lasting clinical problem for years with fatal outcomes for patients. Surgical resection of large portion of gastrointestinal tract results in reduced function of gut mass, which is accompanied by malabsorption with subsequent chronic diarrhoea, water-electrolytes imbalance and malnutrition. Pediatric patients are dependent on long-term parenteral nutrition. However, SBS that requires long-term parenteral nutrition, which is provided by venous catheters, may be associated with various life threating complications. Recent advances and development of effective technique of home parenteral nutrition in last decades result in succeeded elongation of living, improved children´s quality of live with short bowel syndrome and better outcomes for these patients.

Keywords: short bowel syndrome, parenteral nutrition, central venous catheter