Pediatria pre prax 1/2007

Syndrom cyklického zvracení

MUDr. Lenka Pokorná Klímová

Přehledový článek pojednává o syndromu cyklického zvracení, známém též pod starším pojmem acetonemické zvracení, který je charakterizován různě frekventními atakami opakovaného zvracení. Epizody probíhají v různé tíži a mohou být příčinou rychlé dehydratace a metabolického rozvratu. Pro definitivní stanovení diagnózy je zásadní pečlivé vyhodnocení anamnézy a vyloučení organických příčin, a je tedy diagnózou per exclusionem. Léčba je zaměřena jak na korekci následků akutní epizody, tak i na preventivní opatření.

Kľúčové slová: syndrom cyklického zvracení, acetonemické zvracení, antiemetika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Syndrome of cyclic vomiting

The authors present a review article on syndrome of cyclic vomiting that was originally known as acetonemic vomiting and is characterized by attacks of recurrent vomiting with variable frequency. Gravity of attacks is variable and cause rapid dehydration and metabolic disorder. The final diagnosis is based on a thorough history and exclusion of organic causes, so it is a diagnosis „per exclusionem“. The treatment if targeted both at the correction of consequences of acute episodes and at preventive measures.

Keywords: syndrome of cyclic vomiting, acetonemic vomiting, antiemetics