Pediatria pre prax 3/2005

Strukturální změny kostní dřeně prokázané pomocí celotělové magnetické rezonance jako časný projev akutní leukémie

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. David Horák, MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.,,MUDr. Jiří Bučil, Ph.D., doc. MUDr. Martin Tichý, CSc., MUDr. Kamila Michálková,; MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Jana Mathonová, prof. RNDr. Marie Jarošová, Ph.D.

Autoři prezentují kazuistiku 13,5letého chlapce se šestitýdenní anamnézou celkové slabosti, bolestí nohou při chůzi, postupně i v klidu a ve spánku. Na základě výsledku vyšetření pomocí třífázové scintigrafie, která prokázala zvýšenou četnost impulzů ve stehenní kosti vpravo, bylo doporučeno vyšetření pomocí celotělové magnetické rezonance. Přítomnost patologických dřeňových ložisek v obou kostech stehenních a lopatách kostí kyčelních s maximem vpravo upozornila na možnost postižení procesem infiltrativního charakteru. Cílená biopsie z lopaty pravé kosti kyčelní vedla k diagnóze akutní lymfoblastické leukémie ze zralých B-buněk.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť