Pediatria pre prax 2/2016

Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením na tzv. sextortion

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Online vydírání dětí v prostředí internetových služeb (sociálních sítí) se stalo velmi nebezpečným fenoménem, který v českém prostředí v pozici oběti zažilo 6–8 % dětí. Většina závažných případů vydírání postupuje podle několika základních schémat, podle kterých lze rozpoznat, že je virtuální komunikace riziková. Na základě podrobné analýzy 15 případů online vydírání autor vytvořil model, podle kterého internetoví útočníci v praxi postupují. Model je pro zpřehlednění rozložen do několika vzájemně propojených fází, kterými online útok postupuje. Jednotlivé fáze jsou rozvedeny s použitím autentického důkazního materiálu.

Kľúčové slová: online vydírání dětí, kyberšikana, model online vydírání, fáze vydírání, sdílení intimních materiálů, sexting

stiahnuť celý článok v pdf

A brief introduction to the issue of online blackmail of Czech children with a focus on sextortion

The online extortion and/or sextortion of children is a dangerous phenomenon related to the use of internet services (social networks, etc.). There is, as estimated, about 6–8% of the child population in the Czech Republic affected by it. In the majority of serious cases of extortion the process evolves through an elementary succession of communication advances that makes it possible to recognize the ongoing interchange as dangerous. On the basis of a detailed analysis of 15 serious cases of online extortion, a model has been developed, according to which the internet offenders proceed in their practice. The model is, for clarity sake, divided into several mutually interconnected stages, through which the attack proceeds. The individual stages are elaborated on, using authentic evidence.

Keywords: sextortion, extortion, humiliation, child abuse, model of sextortion, phases of exortion, sexting, cybergrooming