Pediatria pre prax 2/2016

Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Příspěvek se zaměřuje na vybrané strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming. Termínem kybergrooming označujeme chování uživatelů internetu, které má přimět vyhlédnutou dětskou oběť k osobní schůzce v reálném světě (výsledkem schůzky může být sexuální zneužití, fyzický útok, pořizování dětské pornografie, dětská prostituce apod.). Příspěvek se zaměřuje na vybrané techniky, které se k útokům na děti využívají, popisuje rovněž vybrané případy, v rámci kterých byly techniky útoku zneužity.

Kľúčové slová: kybergrooming, zneužití dítěte, kybernetická kriminalita, webcam trolling

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The strategies of child manipulation in online environments with a focus on cyber grooming

Cyber grooming (child grooming, grooming) represents the Internet users’ behaviour (predators, cyber groomers) which is supposed to raise false confidence and make victim come to a secret personal meeting. The sexual abuse of the victim, physical violence or child prostitution and pornography abuse might be the results of this rendezvous which means that cyber grooming is a kind of psychological manipulation carried out through the internet, mobile phones and other relevant technologies. The paper also focuses on examples of manipulation connected with attacks to children. The last part of paper describes featured cases of cybergrooming.

Keywords: kybergrooming, child abuse, cybercrime, webcam trolling