Pediatria pre prax 1/2012

Starostlivosť o detský chrup

Mgr. Zuzana Serafinová

Orálne zdravie detí má významnú úlohu vo vzťahu k celkovému zdraviu organizmu dieťaťa. Za stav zubov detí sú zodpovední rodičia. Už tehotná žena by sa mala informovať, ako sa má starať o ústnu dutinu novorodenca. Prvú návštevu u zubného lekára je potrebné absolvovať, keď dieťa dovŕši 1. rok života. Cieľom profesionálnej starostlivosti zubného lekára, dentálneho hygienika alebo preventistky je zabezpečiť zdravý chrup detí, poučiť rodičov o správnej hygiene, výbere vhodných pomôcok na mechanickú kontrolu zubného povlaku, výžive a prenose infekcie. Zabrániť vzniku zubného kazu u detí sa dá pravidelnými návštevami v zubnej ambulancii, minimálne 2x ročne, nácvikom správnej techniky čistenia zubov nielen detí, ale aj rodičov.

Kľúčové slová: detský chrup, zubné zdravie, deti, ústna hygiena, rodič.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť