Pediatria pre prax 1/2019

Štandardný postup pri farmakoterapii bolesti v detskom veku

MUDr. Adriana Kollerová, PhD.

Pediatri sa v klinickej praxi často stretávajú s akútnou aj chronickou bolesťou u detí. Základným princípom kvalitnej starostlivosti je nespochybňovať existenciu bolesti, ale predvídať ju, predchádzať jej a vždy ju adekvátne liečiť. V terapii sa využíva preventívna a multimodálna analgézia, ktorá silnejšie tlmí bolesť pri nižších dávkach analgetík a minimálnych nežiaducich účinkoch. V článku prezentujeme štandardné postupy, ktoré na základe objektívneho hodnotenia bolesti usmerňujú racionálny a bezpečný výber analgetika pre jednotlivé vekové skupiny.

Kľúčové slová: preventívna analgézia, multimodálny princíp farmakoterapie bolesti, deti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Standard procedure for the pharmacotherapy of pain in childhood

Physicians of all specialties face pain in their patients. The basis of the philosophy of care for children is not to question the existence of pain but to predict, prevent, and always adequately treat it. Acute Pain Services use the principle of preventive and multimodal analgesic treatment to increase the analgesic effect at lowest possible doses to minimize undesirable effects of individual drugs. However, this service cannot be provided in all hospitals 24 hours a day. We provide a clear, color-coded recommendation for pain relief in children, which allows a quick, rational and safe choice of analgesics or their safe and effective combinations and their dosage for individual age groups.

Keywords: preventive analgesia, multimodal principle of drug therapy pain, children