Pediatria pre prax 1/2021

Špecifiká celkovej anestézie u detského pacienta pri operačnej liečbe deformít chrbtice

MUDr. Barbora Nedomová, PhD., MUDr. Boris Liščák, Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Pediatrickí pacienti podstupujúci ortopedické operačné výkony tvoria heterogénnu skupinu pacientov s traumatickými, degeneratívnymi alebo vrodenými postihnutiami pohybového ústrojenstva, ktoré môžu byť súčasťou systémových ochorení skeletu (osteogenesis imperfecta, achondroplasia, artrogrypóza). K najrozsiahlejším výkonom patrí operačná liečba deformít chrbtice. Celkovú anestéziu pri týchto výkonoch by mal podávať len skúsený detský anestéziológ na dobre vybavenom pracovisku s možnosťou pooperačnej intenzívnej starostlivosti.

Kľúčové slová: skolióza, celková anestézia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Specifics of general anesthesia in surgical treatment of spinal deformities in pediatric patients

Pediatric patients undergoing orthopedic surgery form a heterogeneous group of patients with traumatic, degenerative or congenital musculoskeletal disorders that may be part of systemic skeletal diseases (osteogenesis imperfecta, achondroplasia, arthrogryposis). The most extensive operations include surgical treatment of spinal deformities. General anesthesia during these procedures should be performed only by an experienced pediatric anesthesiologist in a sufficiently equipped workplace with the possibility of postoperative intensive care.

Keywords: scoliosis, general anesthesia